Kull B

Sheltifarmen's Oliver
Oliver
  Mellsjøhøgda's Keep The Dream
Diba

2 hanner og 1 tispe
født 25.10.2015 

 
  Nyfødt  
 
    Hann 1 underst, hann 2 til høyre, tispe til venstre
 
  1 uke  
 
Hann 1 nederst, hann 2 øverst, tispe i midten   Hann 1 underst, hann 2 i midten oppå, tispe øverst til høyre

 
  2 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Tispen øverst, hann 2 i midten og hann 1 nederst
     

 
  3 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 1, tispen, hann 2
     

 
  4 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 1, tispen, hann 2
     

 
  5 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 1, tispen, hann 2
     

 
  6 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 2, tispen, hann 1
     

 
  7 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 1, tispen, hann 2
     

 
  8 uker  
 
Hann 1 - Dreamkeeper's Braveheart   Tispen - Dreamkeeper's Brilliant Future
     
 
Hann 2 - Dreamkeeper's Believe The Dream   Hann 1, tispen, hann 2