Kull J

Mellsjøhøgda's Wow Factor
Wictor
  Mellsjøhøgda's Run For Fun
Runa

2 hanner
født 05.10.2020

Begge er mulig reserverte 

 
  1 uke  
 
  2 uker  
 
     
  3 uker  
 
Hann 2 bak, hann 1 foran
 
 
Hann 1   Hann 2